Język francuski

Współczesny świat jest skonstruowany tak, że obecnie wszystko zależy od poziomu naszego wykształcenia. By uważano nas za wykształconego — a co najważniejsze — interesującego człowieka, warto rozpocząć naukę najpiękniejszego na świecie, a zarazem bardzo przydatnego języka – języka francuskiego.

Szkoła Intense oferuje intensywne kursy języka francuskiego w Krakowie, dzięki którym otrzymasz specjalny dokument — certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności językowe. Nauka jakiegokolwiek języka nie jest trudna, najważniejsze jest, żeby po prostu zacząć!

Ceny

Francuski semestr

Francuski semestr

 • Podręcznik
 • Materiały na zajęcia
 • Elastyczne terminy
 • Poziomy: A1 — C1
 • 64 godziny kursu
 • 4,5 miesiąca
 • 2 x w tygodniu po 1,5 h
 • Sobotni speaking club
780zł

Wakacyjny Kurs Francuskiego

Wakacyjny Kurs Francuskiego

 • Podręcznik
 • Materiały na zajęcia
 • Elastyczne terminy
 • Poziomy: A1 — C1
 • 48 godziny kursu
 • 6 tygodni
 • 2 x w tygodniu po 3 h lub 3x w tygoniu po 2h
 • Sobotni speaking club
600zł

Francuski intensywny 40

Francuski intensywny 40

 • Podręcznik
 • Materiały na zajęcia
 • Elastyczne terminy
 • Poziomy: A1 — C1
 • 40 godziny kursu
 • 3 tygodni
 • 5 x w tygodniu po 2 h
 • Sobotni speaking club
500zł

Francuski intensywny 60

Francuski intensywny 60

 • Podręcznik
 • Materiały na zajęcia
 • Elastyczne terminy
 • Poziomy: A1 — C1
 • 60 godziny kursu
 • 3 tygodni
 • 5 x w tygodniu po 3 h
 • Sobotni speaking club
695zł

Kursy indywidualne

Kursy indywidualne

 • Podręcznik
 • Materiały na zajęcia
 • Elastyczne terminy
 • Poziomy: A1 — C1
 • Czas trwania 1h
 • Ustalanie harmonogramu wraz z lektorem
 • Sobotni speaking club
60zł

Znaczenie języka Francuskiego w świecie

Język oficjalny

Język francuski jest językiem oficjalnym w 33 państwach, w tym języku mówi ponad 200 milionów ludzi.

Praca

Transatlantyckie duże firmy wymagają od swoich pracowników znajomości języka francuskiego, gdyż wszelkie negocjacje, korespondencja biznesowa i kontrakty są często sporządzane w tym języku, ponieważ nie jest on językiem alegorycznym.

Konwersacja

Wielu rodzimych użytkowników języka francuskiego używa wyłącznie swojego ojczystego języka zarówno w Internecie, jak i w życiu codziennym

Świat sztuki

W świecie sztuki i kierunków artystycznych nieznajomość języka francuskiego nie należy do dobrego tonu, ponieważ jest to język za pomocą którego można wyrazić swoją wrażliwość i różnorodność emocji.

Nauka języka w Szkole Językowej Intense otwiera drzwi do kariery w dziennikarstwie, biznesie, kulturze i innych dziedzinach. Wszystkie kursy językowe prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych nauczycieli w oparciu o metodę komunikacyjną. Oznacza to, że w czasie trwania kursu nie tylko nauczysz się czytać i pisać, ale także nie będziesz czuć się obco w innych częściach świata.

Nasza szkoła oferuje intensywne kursy języka francuskiego w zależności od poziomu zaawansowania językowego i osobistych preferencji:

 • Kurs ogólny. Kurs ten jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i studentów kontynuujących naukę francuskiego. Kurs obejmuje wszystkie aspekty języka francuskiego.
 • Kurs konwersatoryjny. Przełamanie bariery językowej, poszerzenie zasobu słownictwa i poprawne wyrażanie swoich myśli to główne zadania kursu konwersatoryjnego.
 • Kurs języka biznesowego. Kursy biznesowego języka francuskiego są przeznaczone dla tych osób, których działalność jest związana z francuskojęzycznymi partnerami lub kolegami.
 • Kurs intensywny. Są to najkrótsze kursy języka francuskiego, jednak są one najbardziej intensywne. Przeznaczone dla studentów, którzy potrzebują w jak najszybszym czasie opanować ogólny program kursu z zachowaniem wysokiej jakości i efektywności nauki.
 • Przygotowanie do egzaminów międzynarodowych. Nauka języka francuskiego odbywa się w taki sposób, aby jak najbardziej efektywnie przygotować ucznia do egzaminów.
 • Szkolenia indywidualne. Indywidualne podejście i wygodny harmonogram zajęć są ważnymi zaletami tego kursu. Program jest dostosowany do osobistych preferencji i predyspozycji ucznia.
 • Klub konwersatoryjny. Kluby konwersatoryjne są organizowane dla studentów, którzy władają językiem na dość dobrym poziomie i chcą nadal ćwiczyć i udoskonalać swoje umiejętności komunikacyjne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Zrób test