Przetestuj w języku polskim

1. Anna: Dzień dobry. _____________________ Anna Nowak. A pan?
Piotr: _________________ Piotr Wysocki.
2. Stanisław i Irena są z Polski. _________________________ w Krakowie.
3. Jacek: _________________________?
Olga: Jestem ___________________ .
4. Ojciec mojego ojca to mój ________________ .
5. Tomasz nie lubi _________________________ .
6. To jest książka.
7. Pośpieszcie się. Czekamy na _____________ .
8. Która to godzina? (13:15)
9. Jestem bardzo zmęczona. Cały dzień ciężko __________________ .
10. Joanna: Co _____________________ jutro?
Krzysztof: Nie wiem, jeszcze nie mam planów
11. Wczoraj trzy godziny ______________________ mieszkanie.
12. Idę do kina, _____________ obejrzeć ciekawy film.
13. Telefon _________________ przez Aleksandra Bella.
14. Antonim słowa interesujący to:
15. Gdybym miał dużo pieniędzy, __________________ nowy samochód.
16. W miejscu publicznym ________________ palić papierosów.
17. Jarek jest ____________________ Tomka.
18. Kiedy jesteś zmęczony, _____________ relaksującą kąpiel.
19. Józef Ignacy Kraszewski napisał najwięcej książek _____________ wszystkich polskich pisarzy.
20. Marek waży 10 kg za dużo. On ma 10 kg ______________ .
21. Monika mieszka z mężem i _____________ (2) dzieci.
22. Joanna zawróciła Adamowi w ______________ .
23. _______________ awarii firma była zamknięta.
24. Przepraszam za spóźnienie, ale _______________ .
25. Podjęto próby, żeby zreformować rząd. = Podjęto próby _______________ reformy rządu.
26. Marek miał duże powodzenia u kobiet, _______________ nie był atrakcyjnym
mężczyzną.
27. ______________________ go, odwróciła wzrok w drugą stronę.
28. Powszechnie _________________, że sól negatywnie wpływa na zdrowie.
29. Okazało się, że sprawca wypadku był ___________________ alkoholu.
30. Ewa nigdy nie kłamie. Ona jest __________________ .

Twoje imię
Twój email
Twój telefon